Siblings with a computer

Swedes have a high level of computer skills, in 2017 96% of Swedes aged 16-74 had access to the internet in their home. Almost nine out of ten use the internet on a daily basis, with very little difference between genders

Siblings with a computer

Most people have a broadband connection in their home and many are also connected on the go via mobile internet connections and wifi. Swedes are very active net users and use the internet to interact on social networks, email, to pay bills, play online, shop, and search for information. It’s common for Swedes to check their email and social networks while commuting to work in the morning.

Birger Jarlsgatan

Siblings with a computer

STORE

null

Birger Jarlsgatan 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

ÖSTERMALM

Credits:
Ulf Huett Nilsson/imagebank.sweden.se

Menu